Reference

• Mezinárodní folklorní festivaly Strážnice

• Dokumenty obcí a měst

• Svatby

• Křty, svaté přijímání, biřmování, svatební videa