Služby

tatka_03

• Tvorba propagačních materiálů firem, měst, obcí a fyzických osob.

• Pořizování videozáznamů kulturních, folklorních a společenských akcí
(svatby, biřmování, první svaté přijímání, stužkovací večírky, školní plesy,
oslavy životních jubileí atd.).

• Vše je v nabídce s možností záznamu na více kamer.

• Přepisy z formátů VHS, S-VHS, video 8, Hi-8, Mini DV, DV, DVCAM, AVCHD,
XDCAM na DVD a Blu-ray.